Tjänster

Fredsamhet - att lära oss leva tillsammans.

Här kan ni läsa vad jag kan erbjuda din organisation utifrån Fredsamhet. Kontakta mig här för bokning.

Så här kan ni bidra till de globala målen genom Fredsamhet. 


Information och workshop.

De globala målen är något som alla ska känna till och din personalgrupp också. Det är varje regerings ansvar att se till att sprida information om målen och se till att kandet bidrar till att målen uppfylls. Företag och organisationer bidrar till detta arbete men i slutänden är det du och jag som föreningsaktiva eller anställda som ska genomföra detta. Workshopen innehåller bland annat  information om vad målen innebär och ett arbete om hur du i ditt företag kan bidra till målen. Efter er workshop får ni dokumentation från workshopen.


Värdegrunds- och varumärkesarbete

Workshop. Hur vill vi leva våra liv och vilka vill vi vara? 

Hållarbetsarbete utifrån aktiv fredsamhet. 
Alla i gruppen interagerar och inkluderas i detta arbete.Personligt varumärke

Workshop. Hur stäker du ditt personliga varumärke? 

Hur kan ditt personliga varmärke stärka företaget du arbetar i?

Hur kan Fredsamheten motovera dig att agera?Socialt entreprenörskap

Föreläsningar. Vad är socialt entreprenörskap med Fredsamhet som grund.  Sandhya brättar om sin företagsresa där tanken om sin vilja att göra skillnad för kvinnor i Indien. Hon visar att  även et litet företag kan göra stor skillnad.


Genom sitt framgånsrika företag Oria. Det var det första  licenstagaren för fairtrade i Serige. har hon gett möjigheter till arbetstillfällen i Indien och breddat maknadenför ekologiska prodkter som är gjorda av Fairtrade certifierad bomull.


Odla er fredskultur


Föreläsningarna kring Fredsamhet och andra icksvåldskulturer.  och hur har jag omsatt dem i modernt hållbart företagande. Föreläsningen handlar om vilket liv vi vill leva och hur vi kan lära oss att leva tillsammans. Ni får kunskap om icke-våld och om Gandhis tankar. Ni får också öva er i icke våldmetoder och i frågor kring makt och service.

Tala fred

"När vi lever freden beverar vi den också" SandhyaKontakt


Nyheter