Start


Fredsamhet-

att lära oss leva tillsammans

Fredsamhet
Fredsamhet handlar om konsten att leva tillsammans. Det är en filosofi som handlar om hur vi skapar den värld vi vill ha genom att leva de leva fredsamheten. Lär dig mer om filosofin genom föreläsningar och workshops. 


Skapa hållbara företag genom fredsamhet och kreativitet

Mer info inom kort.Få information om de globala målen

Med de globala målen har världens ledare förbundit sig att uppnå att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. För att de Global målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas. De Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.


Lär dig mer om de globala målen, och hur du kan bidra till att uppfylla dem. Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King är stora personligheter som med sin beslutsamhet och mod levde en ickevåldsfilosfi vi kan lära oss utav. Med inspiration från deras liv och från Fredsamhet hjälper vi din organisation att stärka ert mod, skapa varma handlingar och att leva freden.

 

Föreläsning och workshop


Med allvar och humor skapar vi

engagemang och motivation att vilja

bidra till jämlika möten i organisationer. I våra workshops  utmanas deltagarna i tanken och kreativiteten får flöda.

Globala målen


De globala målen har skrivits på av

130 regeringar i världen men det är

du och jag som ska leva och skapa den världen. "Leave no one behind."


Läs mer hur vi kan hjälpa ert

företag att uppnå målen.

Hållbart företagande
genom Fredsamhet


...


Read More

Några uppdrag

Presenterat av de globala målen för deltagare på kurs för ickevålds utbildare Kristna Fredsrörelsen. Mars 2018


Föreläsning på Marknads-föreningens årsmöte om att göra skillnad. Januari 2019

Föreläsning och workshop om service och bemötande och  personligt varumärke. 

Jobbpunkt Mimer i Västerås, April 2018

Presentation av Fredsamhet på Hållbaren i Västerås. Hotel Plaza. Mars 2019

Föreläsning på Mälardalens högskola om globala målen för internationella studenter, November 2018  


Föreläsning på Idelab om socialt entreprenörskap, globala målen och att små företag kan göra skillnad. Eskilstuna, april 2019 


"If you judge people there is no time to love them."Moder Teresa

Tala fred

"När vi lever freden beverar vi den också" Sandhya

Kontakt


Nyheter