Start

Fredsamhet -
att lära oss leva tillsammans

Aktiv fredsamhet
Fredsamhet handlar om konsten att leva tillsammans och skapa den värld vi vill se.  Hur lever vi tillsammans utan att skada människor och natur och aktivt våga stå upp för våra värderingar. För det är känslan av viet som gör att vi håller ihop som gör att vi mår bra.

Ett vi som är inkluderande och välkomnande. Viet är kärnan i hållbarhet.

För mig är vägen till fredsamhet ett ständigt lärande om mig och andra, en utveckling i mig själv tillsammans med andra. Under mina föreläsningar kring Fredsamhet talar jag om samhällen, relationer, makt , företagande och ickevåld. Jag berättar också om mina egna fredstankar och erfarenheter som lett till klarhet och meningsfullhet i det jag gör.


"I …am what I am because of
who we all are."

Desmund Tutu

" If you judge people there is
no time to love them."

Moder Teresa


"När vi lever freden då beverar
vi den också"


Sandhya Randberg